Båt 1


Informasjon om Båt 1:
*16 ft. / 15HP
*2-takt, manuell start

Pris:
Euro 220,- / veke

Båt 2


Informasjon om Båt 2:
*18 ft. / 30HP
*4-takt, elstart, ekkolodd

Pris:
Euro 320,- / veke

Båt 3


Informasjon om Båt 3:
*17 ft. / 50HP
*4-takt, elstart, ekkolodd

Pris:
Euro 370,- / veke